Piiatulisalo.fi bannerikuva 1
Piiatulisalo.fi bannerikuva 1
KIRKASTA TAVOITTEESI
KIRKASTA TAVOITTEESI
Koti » Tietosuojaseloste

TIETOSUOJA-/ REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
24.5.2018

 

Rekisterinpitäjä

Prover Oy

Y-tunnus: 1635892-0
osoite: PL 116, 60100 Sjk
kotipaikka: Seinäjoki

puhelin: 040 500 5634
sähköposti: [email protected]

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Piia Tulisalo

osoite: Paavolantie 6, 61500 Isokyrö

puhelin: 040 500 5634
sähköposti:  [email protected]

 

Henkilörekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on hoitaa asiakassuhdetta, myydä ja markkinoida sekä toteuttaa annettuja coaching-, sparraus- ja koulutustoimeksiantoja.

 

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

Asiakkaiden sähköpostiosoitteet ja muut yhteystiedot (outlookin osoitteisto)

Asiakkaiden laskutusosoitteet ja laskutuksen sisältö (käytössä sähköinen kirjanpito/Procountor, kirjanpitokumppanina Lakeus Tilitoimisto Oy)

Kalenterimerkinnät (outlook, puhelin)

Tarjoukset toimeksiannoista

Toimeksiantosopimukset

Coaching -sopimukset

Asiakaskohtaiset koonnit (= sama, mitä asiakas saa käyttöönsä sähköpostitse)

Oma Coaching -loki, josta käy ilmi tehdyt coachingtunnit ja väh. yhteyshenkilö, jolta asian voi tarkistaa
(ICF kansainvälinen sertifikaatti on voimassa aina 3 vuotta kerrallaan)

Referenssit (lupa pyydetty erikseen spostitse tmv. tavalla)

Wopi-profiilit (www.wopi.fi)

Koulutustodistukset

Säilytys:

Asiakas- ja markkinointirekisteriä huolletaan säännöllisesti, väh. 5 vuoden välein, jolloin mahd. poistetaan ei-aktiiviset asiakkaat. Niiden asiakkaiden, jotka pyytävät tietonsa poistamaan, tiedot poistetaan 2 vrk:n kuluessa. Yksilökohtaisia Coaching -koonteja säilytetään 2 vuotta aktiivisen toimeksiannon jälkeen, jolloin ne hävitetään.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin:

  • Asiakkaalta itseltään palvelun tilaamisen yhteydessä
  • Sosiaalisesta mediasta asiakkaan tilatessa uutiskirjeen (blogin) tmv. markkinointimateriaalin

 

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

Henkilölle itselleen häntä koskevat tiedot hänen niitä halutessa.

Tarvittavat tiedot (ovat nähtävillä) yhteistyökumppanille, joiden kanssa on toimeksiantosopimus ja/tai salassapitosopimus. Käytännössä koskee tilitoimistoa: Lakeus tilitoimisto Oy ja Atk-huoltoa tekevää Curyxsoftaa.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Seuraava koskee sähköpostin lähetystä Mail-chimp, Mailmunch järjästelmistä. Tietoja voidaan siirtää säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mail-chimp ja Mailmunch vastaavat omalta osaltaan henkilötietojen riittävästä suojaamisen tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle (automaattisesti siirtyvä tieto: sähköpostiosoite).

 

Rekisterin suojaus

  1. Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Prover Oy:n toimitiloissa lukitussa kaapissa (Kauppakatu 9 A 4, 60100 Seinäjoki) tai Piia Tulisalon kotitoimistolla lukitussa kaapissa (Paavolantie 6, 61500 Isokyrö).

  1. Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Prover Oy:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm.
-kannettavan, tabletin yms. laitteiden sormentunnistus tai muu tunnistus
-varmuuskopiointi
-kannettavan yms. laitteiden huolellinen käyttö ja säilytys

 

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

 

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.